AVG-GDPRAVG


DeliciaeKvK 71022597

BTW nr: NL144582537B02


Wij vragen uw toestemming voor behoud en gebruik van uw gegevens (AVG)

 


Nieuwe privacywetgeving


Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Door deze nieuwe privacywetgeving mogen wij uw gegevens in veel gevallen niet zonder uw toestemming bewaren en gebruiken. Wij vragen uw toestemming voor het behoud en het gebruik van uw gegevens. Deze gegevens zijn voor ons van groot belang om u optimaal van dienst te kunnen zijn.

Met behulp van uw gegevens kunnen wij: Contact met u opnemen bij calamiteiten; Contact met u opnemen als een behandeling wordt geannuleerd; Persoonlijke aanbiedingen doen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent; Gegevens van de behandelingen bij houden voor 7 jaar die altijd door u opvraagbaar zijn, met uw schriftelijke toestemming ook voor andere behandelaars.


Wij vragen uw toestemming


Het bewaren van uw persoonsgegevens en koophistorie; het sturen van servicemails zoals een herinnering; Het sturen van een e-mail bij een annulering van een behandeling ; Het sturen van een SMS bij een last-minute annulering; Het sturen van de nieuwsbrief; Het sturen van informatie over nieuwe activiteiten en aanbiedingen.

Bij een of meerdere nog lopende reservering blijven uw gegevens in elk geval bewaard. Ook in dít geval hebben wij uw toestemming nodig om uw gegevens daarna te mogen behouden en gebruiken.


Privacyverklaring


Deliciae, gevestigd aan Looiersgaarde 69, 5431xb Cuijk Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://www.graaag-cuijk.nl

https://www.deliciae.nl

https://www.passie-fotografie.com

Pascal Kneepkens is de Functionaris Gegevensbescherming van Graag-cuijk, passie-fotograffie en deliciae Hij is te bereiken via info@deliciae.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

    graag-cuijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


    Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

    - Voor- en achternaam

    - Adresgegevens

    - Telefoonnummer

    - E-mailadres

    - IP-adres

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

    Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deliciae.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

    graag-cuijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

    - Het afhandelen van jouw betaling

    - Verzenden van onze nieuwsbrief

    - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

    - Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

    - Om goederen en diensten bij je af te leveren

    De door jou bij je bestelling ingevoerde gegevens worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Je gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. de bezorger) worden doorgegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming

    graag-cuijk neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van graag-cuijk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

    graag-cuijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


    Personalia, Adresgegevens, Ordergegevens > 7 jaar > De belastingdienst verplicht ons de crediteurenadministratie 7 jaar te bewaren, hieronder vallen alle voornoemde gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

    graag-cuijk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. graag-cuijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

    graag-cuijk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. graag-cuijk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.


    Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.


    Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


    Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


    Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:


    Cookie: Typekit

    Naam: p.gif

    Functie: Onze site maakt gebruik van niet standaard lettertypes. Om deze lettertypes toch te kunnen tonen maken we een connectie met TypeKit van Adobe. Dit cookie verifieerd onze site om er zeker van te zijn dat we deze lettertypes mogen tonen.

    Bewaartermijn: Sessie


    Cookie: Youtube

    Naam: VISITOR_INFO1_LIVE

    Functie: Probeert te meten wat de bandbreedte van de bezoeker is om ervoor te zorgen dat onze video's zonder haperen aan je getoond worden.

    Bewaartermijn: 8 maanden


    Cookie: Youtube

    Naam: YSC

    Functie: Registreert een uniek gebruikers ID om statistieken te verzamelen over welke video's de bezoeker gezien heeft.

    Bewaartermijn: Sessie


    Cookie: Deliciae

    Naam: ExitIntentPopup (websitenaam)

    Functie: We maken je graag opmerkzaam op onze nieuwsbrief. De popup daarvoor krijg je maar 1 keer in de maand te zien. Dit cookie zorgt daarvoor.

    Bewaartermijn: 29 dagen


    Cookie: Deliciae

    Naam: frontend

    Functie: Om ervoor te zorgen dat je ook daadwerkelijk een bestelling kunt plaatsen moeten we onthouden wat je bekijkt en in je winkelmandje stopt. Daar gebruiken we onder andere dit cookie voor.

    Bewaartermijn: sessie


    Cookie: Deliciae

    Naam: frontend_cid

    Functie: Ook dit cookie helpt ons om ervoor te zorgen dat je bestelling goed verwerkt wordt.

    Bewaartermijn: sessie


    Cookie: Mailchimp

    Naam: mailchimp_landing_page

    Functie: We gebruiken Mailchimp om onze nieuwsbrieven te versturen. Met dit cookie wordt bekeken of je ook vanuit onze nieuwsbrief op onze website gekomen bent. Hierdoor kunnen we nog betere nieuwsbrieven versturen.

    Bewaartermijn: sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

    Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door graag-cuijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


    Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deliciae.nl.


    Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


    Deliciae wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

    Deliciae neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@deliciae.nl

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

    Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.


    Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

Afmelden nieuwsbrief

    Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door jou opgegeven gegevens om je de nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Je kunt je na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan klantenservice@aftereden.nl of via de link onderin de nieuwsbrief.

Betalen met AfterPay

    AfterPay voert voor After Eden het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat je een digitale factuur van AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. Je kunt bij deliciae betalen met een digitale factuur tot een bedrag van € 100 als je voor de eerste keer betaalt via AfterPay. Ben je al bekend bij AfterPay dan kun je betalen tot een bedrag van € 200.


    Ter goedkeuring van je verzoek om te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt je verzoek tot betaling niet geautoriseerd worden, dan kun je natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode.


    Je kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het consumentendeel van de AfterPay website.

Nog vragen?

    Indien u nog vragen heeft over ons Privacy beleid, dan kunt u een e-mail sturen naar info@deliciae.nl. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.